Handelsbetingelser & Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Natural Brande A/S.

Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse
Alle aftaler der indgås via online-shoppen på hjemmesiden www.arion-petfood.dk mellem Natural Brande A/S og en kunde sker på disse salgs- og leveringsbetingelser, som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling.

Er kunden ikke forbruger i købelovens forstand, men handelsdrivende, sker købet på Natural Brande A/S salgs- og leveringsbetingelser for erhvervsdrivende.
Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger, der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på hjemmesiden, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen.
Bindende aftale er først indgået mellem parterne, når ordren er accepteret af Natural Brande A/S ved fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse, evt. via e-mail.

Afgivelse af ordre på www.arion-petfood.dk
Når der er afgivet en ordre via online-shoppen på hjemmesiden, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail med en kvittering for de bestilte produkter. Den fremsendte kvittering er ikke en ordrebekræftelse, men alene kvittering for modtagelse af bestillingen. Der vil efterfølgende blive fremsendt en ordrebekræftelse som leverancen sker på baggrund af, og først på dette tidspunkt er aftalen bindende for Natural Brande A/S. Natural Brande A/S kan derfor annullere bestillingen, indtil ordrebekræftelse er fremsendt.

Opbevaring af indgåede aftaler
Natural Brande A/S opbevarer ikke indgåede aftaler, og disse er derfor ikke tilgængelige for kunden efterfølgende. Natural Brande A/S opfordrer derfor til, at den modtagne ordrebekræftelse og/eller faktura gemmes, da Natural Brande A/S ikke har mulighed for senere at sende en kopi.
Alle kontrakter indgås på dansk.

Priser
Alle Priser er angivet i DKK inklusive 25 % moms og inklusiv forsendelse. De angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark på brofaste øer – Grønland og Færøerne undtaget.

Forbehold
Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser i forbindelse med aftaleindgåelsen, samt andre forhold der kan medføre oplysning af forkerte priser, samt for at en vare er udsolgt og derfor ikke kan leveres. I så fald er Natural Brande A/S berettiget til at annullere en indgået aftale.

Betaling
Betaling for bestilte varer skal ske online ved brug af Dankort, Visa eller mobilepay. Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, men Natural Brande A/S hæver først beløbet ved afsendelsen af varerne.
Natural Brande A/S benytter et certificeret betalingssystem, som er godkendt af PBS. Al datakommunikation under købet foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se data, der udveksles. Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden, eller i adresselinjen, i de fleste browsere.

Fragt og Levering
Natural Brande A/S ekspederer indgåede ordrer hurtigst muligt. Leveringstider for en vare anført på www.arion-petfood.dk er alene vejledende.
Priserne er med fri levering ved køb af min. 5 sække foder  i hele landet (brofaste øer) – Færøerne og Grønland er undtaget. Varerne leveres på paller og det er kundens ansvar at give besked om særlige forhold ved modtagelse. Der leveres på europaller eller industripaller, alt efter ordrens størrelse.
Forsendelse med fragtmand leveres i grundplan. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen, dog kan køber gøre opmærksom på at varerne kan sættes ”uden kvittering”.
VIGTIGT: En kvittering på fragtbrevet ved modtagelse, er en kvittering for at man har modtaget varerne i ubeskadiget tilstand. Skulle der imod forventning være sket en skade under transporten, er det vigtigt at man noterer skaden på fragtbrevet før end man kvitterer for modtagelsen.
VIGTIGT: Aftales det at varen kan sættes uden underskrift/kvittering, overtager køber risikoen for eventuelle mangler eller beskadigelser.
Transportskader: Reklamation i forbindelse med transportskader skal ske ved modtagelse.
Reklamation ved modtagelse af paller: Reklamationen skal noteres på fragtbrevet, chaufføren skal kvittere på fragtbrevet og kopi af fragtbrevet skal faxes/mailes til vor ekspedition samme dag.

Leveringstid
Leveringstiden angives i ordrebekræftelsen. Normalt leveres indenfor 2-3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager udenfor Natural Brande A/S’ kontrol.

Fortrydelsesret
I henhold til Forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på alle varer købt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten løber fra modtagelsesdagen af varerne. Kunden er berettiget til at afprøve varen, men for at benytte sig af fortrydelsesretten, skal varen returneres i væsentlig samme stand, som den var i, da den blev modtaget.
For foderprodukter gælder, at disse skal være ubrudte/uåbnede, for at fortrydelsesretten kan benyttes.
Benyttelse af returretten kan ske ved at afvise varen ved modtagelsen eller ved returnering til:

Natural Brande A/S
Gl. Kærvej 17
7330 Brande

Ved returnering bedes faktura, kvittering eller ordrebekræftelse vedlagt, sammen med oplysninger om reg. og kontonummer, hvortil det betalte beløb kan tilbagebetales. Såfremt faktura, kvittering eller ordre-bekræftelse ikke forefindes, skal der vedlægges oplysninger om købers navn og adresse.
Varen skal returneres fragtfrit og uden omkostninger for Natural Brande A/S.
Portoomkostninger pålagt ordren ved købet refunderes ikke.

Mangler & reklamation
Natural Brande A/S yder 24 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.
For varer med angivet ”mindst holdbar til” eller tilsvarende dato, er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode.
Reklamation over mangler skal fremsættes overfor Natural Brande A/S inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.
Reklamation kan fremsendes til Natural Brande A/S på adressen:
Natural Brande A/S
Gl. Kærvej 17
7330 Brande

Reklamation kan også fremsendes på e-mail: natural@natural-brande.dk
eller indtelefoneres på tlf.: +45 97187040.
Lider salgsgenstanden af en mangel, vil Natural Brande A/S søge at afhjælpe denne eller foretage omlevering, hvis dette ikke påfører Natural Brande A/S uforholdsmæssige omkostninger.
Natural Brande A/S afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med Post Danmark eller på anden vis ifølge aftale med Natural Brande A/S

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her – 
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse natural@natural-brande.dk.

Persondatapolitik
ARION respekterer naturligvis dit privatliv og ønsker at beskytte det. Som kunde skal du derfor kun angive informationer som er nødvendige for, at vi kan betjene dig bedst muligt. ARION indsamler oplysninger om navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse. ARION kan bruge oplysningerne til at lave intern statistik. Som registreret kunde har du altid mulighed for at få indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Den dataansvarlige på www.arion-petfood.dk er indehaver Kristoffer Olesen, Natural Brande A/S.

Cookies
Vi benytter cookies på www.arion-petfood.dk – Cookies er et lille stykke tekst, som sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om følgende: Brugerindstillinger, indhold af indkøbskurv, om en bruger er logget ind samt hvordan hjemmesiden benyttes til intern statistik.

Har du spørgsmål til os?

Hvis du har spørgsmål om vores produkter eller er i tvivl om valg af foder, er du velkommen til at kontakte os.